Ännu en leverans av stensågar från iQ Power Tools till Danmark!

Idag skickar vi ännu en leverans av dammfria och torrkapande stensågar till Danmark. iQ360XR är en lite mindre stensåg som klarar att kapa sten upp till 114 mm tjocka och 305 mm långa. Fångar upp 99.5 % av det farliga stendammet trots att du inte använder något vatten.

Om din personal kostar 180kr per timma och lägger en timma på att städa upp damm varje arbetsdag så blir det en kostnad av 3600 kr per månad. Om samma person kapar 150 stenar varje dag och behöver avlägsna sig från arbetsplatsen på grund av att det är en känslig miljö så blir det ca 3600 kr till i månaden, eller totalt 86.400 kr per år. Lägg där till risken att du kanske behöver tvätta omgivande bilar, fönster eller fasader vid nedsmutsning.

Har du råd att inte köpa en torrsågande sten- kakelsåg med inbyggd dammuppsamling genom vakuumteknik?

Rulla till toppen