Avdragningssystem ”mini” till Åland!

Idag skickar vi avdragningssystem ”mini” till Åland.

Optimas avstockningssystem är det idealiska verktyget för att förbereda stensättning. Med sin innovativa konstruktion som bygger på moduler får man snabbt en perfekt grund (sand, kross eller mjöl).

Genom nivåjusteringarna av sidorna kan man få den utformning man vill ha på ytan.

Med en snabb och lätt koppling av de mellanliggande delarna kan man justera arbetsbredden från 0,25-5,2 m.

Höjden kan hela tiden regleras från båda sidor.

Kan läggas på de exciterande kantstenarna eller på de medföljande skenorna.

De flyttbara sidoslagen garanterar ren och precis utjämning av markgrunden.

Bottnen av skenorna har samma höjd som det färdiga fogningsskiktet, inga skarvställen syns efter utjämningen.

Optimas avdragningssystem “mini” består av:

1 par hjul med handtag.

5st mellanliggande delar (0,2 m, 0,66 m, 1,0 m, 1,33 m, 1,66 m).

20 m fyrkantsprofiler inkl. kopplingar.

Avdragningssystem Mini