Demo av damm- och vattenfri kakelsåg i Landskrona.

Demo av damm- och vattenfri kakelsåg i Landskrona. Kunden var imponerad och köpte sågen på plats.
IQTS244 är världens första kakelsåg för torrsågning med inbyggd dammkontroll med vakuumteknik, inget vatten, inget slam, ingen städning.

Kakelsåg iQTS244