Leverans av damm- och vattenfri stensåg iQ360XR

Idag skickar vi damm- och vattenfri stensåg iQ360XR till kund i Mälardalen.

Världens första och enda 14″ stensåg som fångar upp 99.5 % av allt damm, helt utan vatten!

Om ni kapar betong och tegel så vet ni vilka typer av problem som kan uppstå på arbetsplatsen. Stendamm skapar stora kostnader för städning och är mycket skadligt att andas in. Därför designade iQ Powertools världens första och enda 14″ stensåg som fångar upp 99.5 % av allt damm, helt utan vatten.

Alla sten- och kakelsågar från iQ Power Tools har inbyggd dammuppsamling med vakuumteknik. Detta möjliggör sågning både inomhus och utomhus helt utan damm eller vatten.

Om din personal kostar 150kr per timma och lägger en timma på att städa upp damm varje arbetsdag så blir det en kostnad av 3000 kr per månad. Om samma person kapar 150 stenar varje dag och behöver avlägsna sig från arbetsplatsen på grund av att det är en känslig miljö så blir det ca 3000 kr till i månaden, eller totalt 72.000 kr per år. Lägg där till risken att du kanske behöver tvätta omgivande bilar, fönster eller fasader vid nedsmutsning.

Sågen levereras med laser svetsad diamantklinga guld och rullbord. Transportvagn, “speedcore” klinga eller “silent” klinga kan köpas till.

  • Klarar de Amerikanska OSHA bestämmelserna.
  • Eliminera behovet av vatten.
  • Sluta andas in farligt kvarts- stendamm
  • Avsluta arbetet snabbare och reducera behovet av städning.
  • Spara tid och pengar.

Stensåg iQ360XR