Renovering och service av gamla maskiner

Stenteknik i Karlstad är ett företag i framkant och var tidigt ute med att se nyttan av läggningsmaskiner. Pritec Maskin fick i uppdrag att serva och renovera tre stycken maskiner som dom köpt 2006. Trots 10 år på nacken var maskinerna välfungerande och lämnas nu åter efter genomgång. Pritec Maskin vill tacka Stenteknik i Karlstad och hoppas på fortsatt bra samarbete. http://www.sten-teknik.se/

Stenteknik