iQ Power Tools, förklaring av OSHAS 50 mic kraven.

För att förstå det revolutionerade sågarna från iQ Power Tools behöver man förstå de nya kraven för kvarts- stendamm på arbetsplatserna i USA.

När du sågar en 10cm x 10cm x 6cm marksten försvinner 45 gram material. Av de 45 grammen består 20% av skadligt kvarts- stendamm. Det motsvarar 9 gram eller 9.000.000 mikrogram kvarts- stendamm.

De nya OSHA reglerna säger att du får endast andas in 50 mikrogram kvarts- stendamm per kubikmeter inandningsluft. Det betyder att du endast får andas in 840 mikrogram per arbetsdag.

När du kapar en enda 10cm x 10cm x 6cm marksten produceras kvarts- stendamm som motsvarar vad du får utsättas för under 10.714 dagar under de nya lagarna. Det motsvarar 34 år om du jobbar 6 dagar i veckan utan att ta ut någon semester!

Alla sågar från iQ Power Tools klarar dessa stränga krav, hur är det med din stensåg?

Här kan du läsa de oberoende testerna av produkterna från iQ Power Tools: https://iqpowertools.com/wp-content/uploads/2018/10/iQ-Power-Tools-Silica-Report-2018.pdf